FAQS

D’ON SORGEIX MATH TUTORING?

Aquesta iniciativa és una de les propostes seleccionades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través d’una crida oberta a entitats d’acció social, administracions autonòmiques i locals dins el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Per saber-ne més podeu llegir aquesta notícia.

PER QUÈ MATH TUTORING FORMA PART DEL PROJECTE DE SUPORT EDUCATIU JUNT A LECXIT I PENTABILITIES?

Les tres propostes van dirigides a treballar competències bàsiques (tant instrumentals com transversals) clau per a l’èxit educatiu, i ho fan amb metodologies contrastades i basades en l’evidència.

La investigació educativa demostra que la tutoria i la mentoria freqüent, individualitzada o en petit grup, és un dels mitjans més eficaços per elevar el rendiment acadèmic dels estudiants, especialment de l’alumnat més desavantatjat. Té un impacte elevat en els resultats educatius i també altres efectes d’aprenentatge positius (competències personals, transversals, vinculació i clima escolar, disminució de l’absentisme, etc.). Per això, LECXIT i MATH TUTORING es basen en aquesta metodologia per a treballar la competència lectora i la matemàtica, respectivament.

Per altra banda, la investigació en psicologia, neurociències i educació ha demostrat que les habilitats socials i personals tenen un impacte directe en l’augment de les expectatives formatives, i són una condició necessària perquè es produeixi l’aprenentatge. També l’Education Endowment Foundation, una organització de referència en la cerca i difusió de l’eficàcia dels diferents mètodes educatius per afavorir l’equitat, situa les estratègies de desenvolupament socioemocional, de metacognició i l’autoconeixement com a pràctiques de molt alt i moderat impacte respectivament, totes a un cost molt baix.

PENTABILITIES potencia el desenvolupament socioemocional en l’adolescència de manera integrada a la resta d’aprenentatges que es duen a terme dins l’aula. Amb el seu sistema, el professorat d’ESO podrà millorar la resiliència, la perseverança, l’autonomia, l’autoconfiança i la capacitat de comunicació de l’alumnat, habilitats imprescindibles en l’èxit acadèmic i per a la vida.

PER QUÈ AQUESTA PROPOSTA S’IMPULSA DES DE LA FUNDACIÓ BOFILL?

La Fundació Bofill no és un gestor de projectes ni un proveïdor de formació. La nostra missió és demanar més i millors polítiques públiques per avançar en una educació de qualitat i combatre les desigualtats. Per aquest motiu, treballem per cercar i elaborar propostes fonamentades i contrastades per l’experiència en països del nostre entorn i fer-les arribar a tots els actors educatius.

Per impulsar aquest projecte hem teixit aliances amb altres organitzacions i, per la seva experiència i trajectòria, s’ha acordat que la Fundació en fos la titular. Poder-lo dur a terme és una gran oportunitat per demostrar amb evidència científica que hi ha metodologies de suport educatiu que funcionen i que cal promoure que siguin incorporades a la política educativa pública arribant a tots els infants i adolescents vulnerables que ho necessitin.

EN QUÈ CONSISTEIX L’AVALUACIÓ I PER A QUÈ SERVIRÀ?

L’avaluació és una part molt important de MATH TUTORING, però també de la resta de programes de Suport Educatiu. En els tres programes es realitzarà una avaluació d’impacte aleatoritzada (Randomized Control Trial). És un tipus d’avaluació que compara l’impacte d’un programa o intervenció entre aquells que en són beneficiaris (grup de “tractament”) i aquells que no (grup “control”).

Tots els centres de primària seleccionats tindran un grup de “tractament” i un grup de “control”. Per tant, garantim que tots podran beneficiar-se d’un dels programes que oferim (MATH TUTORING o LECXIT). Es recollirà informació d’ambdós grups en diferents moments del projecte i aquestes dades s’analitzaran per extreure’n conclusions.

Poder fer aquest tipus d’avaluació és clau per comprovar mitjançant evidència científica que les propostes són efectives i que, per tant, invertir a fer-les arribar a tots els infants que ho necessitin és dur a terme una política educativa eficaç.

I DESPRÉS DEL CURS 2022-23, QUÈ PASSARÀ AMB MATH TUTORING?

MATH TUTORING es desenvolupa com a part del projecte de Suport Educatiu durant el curs 2022-23. Curs escolar en què serà avaluat per validar la seva eficàcia i crear un model replicable. 

 

Acabades les sessions previstes i recollides totes les dades necessàries, s’analitzaran i es durà a terme un estudi per, posteriorment, publicar-ne els resultats.  En cap cas es farà referència a dades personals o d’altre tipus que puguin comprometre els alumnes i centres educatius que han participat.

PUC ADHERIR-ME A MATH TUTORING AL LLARG DEL CURS 2022-23?

Donat que es tracta d’un projecte d’avaluació d’impacte, el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 17 d’octubre. Després d’aquesta data ha quedat tancat el període d’inscripció.