Recursos

Aquí trobareu diferents materials adreçats a famílies, escoles i agents impulsors per a conèixer millor el model MATH TUTORING i facilitar la tasca de promoure les competències matemàtiques dels infants.

Quin impacte te MATH TUTORING
en l’alumnat participant?
Què ha motivat a les persones tutores
de MATH TUTORING a formar part del programa?
Guia
MATH TUTORING