Recursos

Aquí trobareu diferents materials adreçats a famílies, escoles i agents impulsors per a conèixer millor el model MATH TUTORING i facilitar la tasca de promoure les competències matemàtiques dels infants.

Quins són els components
clau de MATH TUTORING?
Com s’ha plantejat i es du a terme
l’avaluació de MATH TUTORING?
Com és una sessió
de MATH TUTORING?
Guia de
PROTECCIÓ I SALVAGUARDA
Guia
MATH TUTORING