Recursos

Aquí trobareu diferents materials adreçats a famílies, escoles i agents impulsors per a conèixer millor el model MATH TUTORING i facilitar la tasca de promoure les competències matemàtiques dels infants.

Quins són els components
clau de MATH TUTORING?
Recomanacions infants.
Vols continuar gaudint de les mates?
Com ajudem als nostres fills i filles
a què aprenguin més matemàtiques?
Quin impacte te MATH TUTORING
en l’alumnat participant?
Què ha motivat a les persones tutores
de MATH TUTORING a formar part del programa?
Com s’ha plantejat i es du a terme
l’avaluació de MATH TUTORING?